Varningar per postnummer

Ange postnummer här

Våra stormcentraler

Varningar för underkylt regn för Mellersta Finland

Alla
Varningar för oväder
Väderinformation
Mellersta Finland - Varningar för underkylt regn
Europe - Alle WarnungenKartan omfattar en översikt med alla varningar om underkylt regn för Mellersta Finland. I diagrammet syns det på vilka orter eller inom vilka områden i Mellersta Finland man måste räkna med underkylt regn. Med underkylt regn menas regn som omedelbart fryser på en frusen yta.

Varningarna delas in i två typer - förvarningar och akuta varningar. Förvarningar om underkylt regn utfärdas när det kan väntas underkylt regn i Mellersta Finland, men dess intensitet, riktning och/eller varaktighet fortfarande kan ändras. Den akuta varningen om underkylt regn delas i sin tur upp i tre nivåer: På orange varningsnivå måste man räkna med lätt, på röd varningsnivå måttligt och på violett varningsnivå, den högsta, avsevärda hinder p.g.a. underkylt regn i Mellersta Finland.

Eftersom faran med underkylt regn inte är omedelbart synlig för blotta ögat, är de detaljerade och tillförlitliga prognoserna för underkylt regn mycket viktiga, i synnerhet för trafiksituationen på motorvägar och andra vägar, trafikanterna på dessa, samt dem som ansvarar för sandning/saltning i Mellersta Finland. Vid underkylt regn ska absolut försiktighet beaktas på vägarna i Mellersta Finland! Professionella och erfarna meteorologer vid Ovädersvarningar anpassar löpande och manuellt prognoserna om underkylt regn för Mellersta Finland och säkerställer därmed att de är pinfärska dygnet runt.